وکیل

وکیل کیست و چه وظیفه ایی دارد: 

بر اساس قانون مدنی 656 وکالت به این معنی است که یک نفر را برای انجام مسائل حقوقی یا هر کاری دیگر معاون یا وکیل خود قرار می دهد تا کار ار به سرانجام برساند. شخص نیابت دهنده را موکل و شخص نایب را وکیل می نامند. می توانید با مراجعه به موارد 656 و 683 قانون مدنی موارد مربوط به وکیل را مطالعه کنید. وکیل تعیین شده از سوی موکل می تواند به جای موکل خود کارهای زیر را انجام دهد: خرید فروش معاملات تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری مانند چک و سفته، انعقاد نکاح و طلاق، اداره کردن اموال موکل، و پیگیری تمامی دهاوی کیفری ...... وکیل در دادگاه می تواند هر کاری را به جای موکل خود انجام دهد مگر مواردی که لازم به وجود شخص موکل را داشته باشد. مواردی که باید موکل حتما در دادگاه حضور داشته باشد مانند: شهادت، تمکین، اقرار، موارد نام برده قابل قرار کردن نیست و انعقاد وکالت دادن در مورد آنها باطل می باشد. 

 

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تماس مستقیم